Co je to hotspot?

8. prosince 2016 19:12

Internetové připojení má dnes doma snad opravdu každý. Lidé ovšem chtějí být „připojeni k síti“ i mimo domov, aniž by za to museli platit, například v restauracích, hotelech nebo obchodních či sportovních centrech. A k tomu slouží bezdrátové sítě wifi nebo hotspoty.

Hotspot - co to vlastně je?

Hotspot je veřejný přístupový bod k bezdrátové internetové síti, ke kterému se připojují další zájemci o internet v různých lokalitách, jedná se tedy o veřejnou síť. Majitel hotspotu v takovém případě nezodpovídá za to, jak se chovají lidé připojení k této síti ani na jaké stránky se připojují. 

Pokud má ale majitel (například restaurace) internetové připojení přes wifi, na které se pomocí hesla připojují další lidé, pak tu existuje riziko, že případné problémy bude muset řešit majitel sám, neboť za svoje připojení zodpovídá.

A v tom je velká výhoda hotspotů.

DOBNET z. s. má po našem regionu celkem 46 hotspotů. Většina jich byla vybudována z dotace SZIF v roce 2015, dalších šest hotspotů si poté zřídili další zájemci.

Kde najdete hotspoty DOBNET?

5. prosince 2016 17:09

Čtyřicet hotspotů realizovaných v rámci dotace najdete v těchto obcích:

Dobřichovice, Halouny, Hlásná Třebaň, Karlík, Lety, Liteň, Měňany, Mořinka, Podbrdy, Řevnice, Svinaře, Vižina, Velký Chlumec, Vonoklasy, Všenory, Skřipel a Zadní Třebaň. Podrobný seznam všech konkrétních míst najdete na našem webu. 

Další hotspoty přibyly v dalších letech, všechny jsou v prostorách veřejných prostor, kam chodí mnoho lidí ve svém volném čase:

  • Prostranství před IK DOBNET, z. s. v Palackého ulici
  • Zámek Dobřichovice
  • Galerie Bím Dobřichovice v ulici Anežky České
  • La Fontana Dobřichovice
  • JOJO Gym Dobřichovice
  • Restaurace U Zlatý rybky Lety

Pokud máte zájem o hotspot, neváhejte se na nás obrátit. Zřízení je možné i v jiných lokalitách a je vhodné například pro majitele restaurací, hotelů, galerií či sportovních areálů. Cena zřízení hotspotu je přibližně 3 500 Kč.

Realizace a náklady na vybudování hotspotů

5. prosince 2016 16:54

Projekt DOBNET, z. s. byl úspěšný a sdružení tak získalo dotaci na vybudování hotspotů. Dohoda o poskytnutí dotace byla podepsána 29. 5. 2014, což učinili předseda Rady sdružení Michal Nešpor a ředitel RO SZIF Praha Zdeněk Procházka.
Smlouva o dílo na vybudování hotspotů byla podepsána 30. 3. 2015, zakázku realizoval René Feglar z Všenor během tří následujících měsíců.
V žádosti o dotaci byly celkové výdaje projektu vyčísleny na 485 635 Kč, způsobilé výdaje pak na 401 351 Kč. Žádost o proplacení výdajů byla na SZIF podána 26. 6. 2015, vyřízena pak byla v září téhož roku.

V řeči čísel pak SZIF poskytl na tento projekt tyto finanční částky:
• Příspěvek společenství – EU – 288 972 Kč
• Příspěvek z národních zdrojů – 72 243 Kč
• Celkem 361 215 Kč

Úspěšný projekt DOBNET, z. s.

5. prosince 2016 16:39

Myšlenka vybudování hotspotů vznikala mezi členy sdružení DOBNET postupně, reálné obrysy pak dostala během roku 2013. Realizace těchto veřejných míst připojení k internetu byla však finančně náročná, a tak se hledaly možnosti grantů či dotací, které byly v té době dostupné.
Nakonec se podařilo najít vhodný dotační titul u Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) v Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013.

Projekt dostal název DOBNET Hot Spots. Byl podán v rámci opatření IV. 1. 2. PRV, Strategický plán Leader MAS Karlštejnsko, o. s., v rámci 5. Výzvy pro 20. kolo výzvy - vybudování a provozování 40 bezplatných veřejných přístupových bodů připojení k Internetu v regionu Dolní Berounky a Karlštejnska.
Žádost o dotaci byla podána 3. 2. 2014 a následně jí bylo přiděleno 93,3 bodů. Projekt DOBNETu byl tedy vybrán k realizaci s dotací ve výši 361 215 Kč.